Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
   Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Xã Duy Thành - Huyện Duy Xuyên - tỉnh Quảng Nam
Chào mừng ngày chuyển đổi số Quốc Gia 10/10 
Search

Đảng ủy

                                              
                                    Đồng chí: Lê Trung Xuân Bí thư đảng uỷ


Đ/c: Đặng Bá Mai Đ/c: Đỗ Văn Việt PHÓ BÍ THƯ TT ĐẢNG ỦY PBT. CHỦ TỊCH UBND

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG ỦY
1. Đ/c: Lê Trung Xuân
2. Đ/c: Đặng Bá Mai
3. Đ/c: Đỗ Văn Việt
4. Đ/c: Trần Thanh Thư
5. Đ/c: Nguyễn Văn Tánh
6. Đ/c: Lê Tấn Bảo
7. Đ/c: Nguyễn Tấn Phương
8. Đ/c: Nguyễn Đình Xứng
9. Đ/c: Lê Văn Bôn
10. Đ/c: Lê Chỉ Bảy
11. Đ/c: Võ Bình
12. Đ/c: Lê Trung Quang
13. Đ/c: Cao Thị Kim Hương
14. Đ/c: Lê Thị Hương
15. Đ/c:Ủy ban nhân dân xã Duy Thành
Địa chỉ : Duy Thành - Duy Xuyên - Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)