Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
   Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Xã Duy Thành - Huyện Duy Xuyên - tỉnh Quảng Nam
Chào mừng ngày chuyển đổi số Quốc Gia 10/10 
Search

Chi tiết tin

Tổ chức lấy ý kiến Nhân Dân đối với dự thảo Luật Đất đai (Sửa đổi)
Người đăng: Admin Duy Thành .Ngày đăng: 23/02/2023 .Lượt xem: 275 lượt.
Tổ chức lấy ý kiến Nhân Dân đối với dự thảo Luật Đất đai (Sửa đổi)
Thực hiện kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 16/02/2023 UBND xã Duy Thành về tố chức lấy ý kiến Nhân Dân đối với dự thảo Luật Đất đai (Sửa đổi). Ngày 23/02/2023 UBND xã Duy Thành đã tổ chức lấy ý kiến Nhân dân tại  nhà sinh hoạt Thôn Vân Quật, Thi Thại. Mục đích của việc tổ chức lấy ý kiến là để phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ của Nhân dân nhằm hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bảo đảm chất lượng, khoa học, đồng bộ, khả thi; phản ánh ý chí, nguyện vọng của Nhân dân và đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.
                           (Hình ảnh tại Nhà sinh hoạt văn hoá Vân Quật và Thi Thại)


Nội dung lấy ý kiến liên quan đến các vấn đề trọng tâm của dự thảo Luật, gồm: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; phát triển quỹ đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; cơ chế, chính sách tài chính, giá đất; chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực; hộ gia đình sử dụng đất.

Thời gian lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) từ ngày 15/02 đến hết ngày 01/3/2023. Người dân cũng có thể góp ý trực tiếp thông qua website chính thức lấy ý kiến Nhân dân tại địa chỉ: duythanh.duyxuyen.gov.vn


[Trở về]
Các tin cũ hơn:
RA MẮT MÔ HÌNH “PHÂN LOẠI VÀ XỬ LÝ RÁC THẢI TẠI HỘ GIA ĐÌNH” TẠI THÔN THI THẠI XÃ DUY THÀNH (Ngày đăng: 15/06/2022 )
HỘI LHPN XÃ DUY THÀNH TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT, CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC HỘI, GIAO LƯU DÂN VŨ NĂM 2022. (Ngày đăng: 11/05/2022 )
Hội nghị đánh giá hoạt động tù yêu nước nhiệm kỳ 2017-2022, phương hướng nhiệm kỳ 2022-2027. (Ngày đăng: 30/03/2022 )
NGÀY 22/3/2022 ĐẢNG ỦY XÃ DUY THÀNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ VÀ QUÁN TRIỆT CÁC VĂN BẢN VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ (Ngày đăng: 22/03/2022 )

Ủy ban nhân dân xã Duy Thành
Địa chỉ : Duy Thành - Duy Xuyên - Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)